Váš nákupní košík je prázdný
image
Melitta - kávovary a péče
Swirl - vše okolo úklidu
PrimaPack - kuchyně a úklid
Toppits - pomůcky do kuchyně
BASE - sáčky do vysavačů
Frosch - ekologická drogerie
Erdal - péče o obuv
Emsal a Tuba - údržba podlah
Kronstar - speciální čističe
Rorax - čištění odpadů
Výprodej
image
image

image
image
image Rorax - čištění odpadů image
image
image Rorax image
image
image
image
image
Gelový čistič odpadů 2v1 (1000ml)image
Vaše cena s DPH: 159,90 Kč
image
Vaše cena bez DPH: 132,15 Kč
Skladem: Ano
image
image
Kód:9W00120
image
Výrobce:Rorax
image
EAN:4009175136022
image
Záruka/Expirace24 měsíců
image
image
   
image
Hlídací pes , poslat dotaz , vytisknout kartu produktu
image

Popis zbožíDalší obrázkyParametryPřílohy
image

Rorax Gelový čistič odpadů 2v1 vyčistí ucpaný odpad již za 5 minut. Silné složení gelu rozpustí také vlasy a kromě uvolnění ucpaného odpadu také redukuje nepříjemný zápach. Vhodný pro všechny běžné druhy trubek domovního odpadu. Objem 1 litr.

korozivní a žíravé látky látky nebezpečné pro ZP
Nebezpečí 

Obsahuje hydroxid sodný, chlornan sodný a N,N-dimethyltetradecyl-amin N-oxid. 
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

  • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Složení: < 5% amfoterní povrchově aktivní látky, bělící činidla na bázi chloru.

Distributor: Melitta ČR s.r.o., Radlická 1/19, 15000 Praha 5, Česká republika, tel: +420 222 581 713, fax: +420 222 581 716, info@melitta.cz
image
image
image Hodnocení
Zpět image
image
image